„Miłość jest miarą, według której Pan będzie sądził nas wszystkich.”
św. Ojciec Pio

TOWARZYSTWO CHARYTATYWNE IM. OJCA PIO
KOŁO NR 2 W KOZACH

Stowarzyszenie nie działa dla osiągnięcia zysku – posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Włącz się w realizację naszych przedsięwzięć!

Przekaż 1% podatku

KRS 0000162038

Nr konta: 63 1240 1170 1111 0000 2409 9392