Od początku swego istnienia działalność Koła nr 2 skierowana jest do osób wymagających wsparcia, ubogich, chorych, będących w potrzebie. Uruchomiono punkt przyjmowania i wydawania odzieży, mebli, sprzętu rehabilitacyjnego. Corocznie dla grupy dzieci z rodzin mniej zamożnych organizujemy wyjazdy kolonijne, wycieczki, wyjazdy do kina, teatru itp. Przed rozpoczęciem roku szkolnego zaopatrujemy uczniów z Kóz w wyprawki szkolne.

Dwukrotnie w ciągu roku w okresie świątecznym przeprowadzane są zbiórki żywności, z których przygotowywane są paczki dla osób najbardziej potrzebujących. Wszyscy członkowie Koła pracują w ramach wolontariatu.

Oprócz niesienia pomocy potrzebującym, Stowarzyszenie prowadzi również duchową formację swoich członków, w ramach której między innymi:

  • prowadzimy różaniec w czasie czuwań z Matką Boską Koziańską
  • Drogę Krzyżową
  • Adorację przy Grobie Pańskim
  • w każdy drugi czwartek miesiąca odprawiane jest nabożeństwo i Msza Św. w intencji próśb i podziękowań za przyczyną św. Ojca Pio
  • raz w roku uczestniczymy w rekolekcjach w Bystrej Krakowskiej
  • organizujemy pielgrzymki, spotkania opłatkowe
  • członkowie Koła biorą udział w ogólnopolskim czuwaniu z Ojcem Pio w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach

Za swoją działalność Koło nr 2 zostało nominowane w roku 2010 do Nagrody Starosty Bielskiego im. ks. Prałata Józefa Londzina.