Towarzystwo Charytatywne im. Ojca Pio zostało zarejestrowane w Sądzie Warszawskim 04.09.1991 r. Koła powstały w różnych miastach (Czechowice-Dziedzice, Kraków, Warszawa, Wrocław) natychmiast rozpoczęły spontaniczną pracę charytatywną niosąc pomoc różnego rodzaju.

Zarząd Towarzystwa znajduje się w Czechowicach-Dziedzicach. Towarzystwo to jednoczy bezinteresownych ludzi dobrej woli, wolontariuszy, którzy nie są obojętni wobec niesprawiedliwości losu i niedoli bliźnich.

Koło nr 2 w Kozach zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 23.05.2003 r. pod numerem KRS 0000162038. W dniu 20.04.2005 r. Kołu został nadany status Organizacji Pożytku Publicznego.