Polityka przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję Panią/Pana, że:
Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Charytatywne im. Ojca Pio Koło nr 2 z siedzibą w Kozach (43-340 Kozy) ul. Parkowa 1, e-mail: ojciecpio-kozy.pl; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

– dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z określonym celem i nie będą przekazywane
innym Administratorom danych,
– dane będą udostępniane wyłącznie podanym odbiorcom,
– przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
– przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia umotywowanego pisemnego sprzeciwu
przetwarzania danych,
– po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte,
– przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych
uniemożliwi realizację umowy

Polityka plików „cookies”
Przez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony. Pliki „Cookies” nie identyfikują personalnie użytkownika.
Rozróżniamy dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
Usuwanie plików „cookies”
oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te można Zmienić w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej ALBO informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.